Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68

       
       
     
  • Op zondag 29 april zal de Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen een koffieconcert verzorgen in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Aanvang van het concert is 12.00 uur en duurt ongeveer 1 ...

  • Op zaterdag 5 mei 2018 is er weer een Kidsfeest in ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129, Amstelveen.
    Kidsfeest is van 10.15 – 12.00 uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. Er wordt een ...

  • De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
    We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting ...

Op zondag 29 april zal de Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen een koffieconcert verzorgen in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Aanvang van het concert is 12.00 uur en duurt ongeveer 1 uur. Het koorprogramma omvat koren uit de oratoria “Paulus” en “Elias” van Felix Mendelssohn Bartholdy, het Avé Verum van Mozart, een koor uit “The Messiah” van G.F. Handel, werken die de COV tijdens de concerten van de afgelopen jaren in de Kruiskerk ten gehore heeft gebracht. Daarnaast klinkt Psalm 150 van César Franck en het bekende “Cantique de Jean Racine” van Gabriel Fauré. Aan dit zeer gevarieerde concert werken mee: Elma van den Dool (sopraan), Menno Dekker (koorbegeleiding) en de jeugdige pianist Youp Schyns. De algehele leiding ligt in de bekwame handen van dirigent Corné Mooibroek. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl

Speciaal voor dit koffieconcert is de zogenaamde “Kleine Orgelsolo Messe” van Joseph Haydn ingestudeerd. Een bijzondere mis, omdat de tijdsduur van de mis is teruggebracht (vandaar de aanduiding “kleine”) door in de delen Gloria en Credo de door de liturgie voorgeschreven teksten parallel door de vier koorpartijen te laten zingen. De bijnaam “Orgelsolo Messe” duidt op het door de sopraansolo gezongen Benedictus, dat niet door een orkest begeleid wordt, maar door het orgel. Overigens worden de andere delen in dit concert door de piano begeleid.

Sopraan Elma van den Dool zingt de bekende aria “Rejoice Greatly” uit de Messiah, en Youp Schyns speelt werken van Brahms, Liszt, Schumann en Chopin.


Op zaterdag 5 mei 2018 is er weer een Kidsfeest in ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129, Amstelveen.
Kidsfeest is van 10.15 – 12.00 uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. Er wordt een bijbelverhaal verteld, we zingen liedjes, knutselen, kijken naar de poppenkast en er is een sketch. Het Kidsfeest is een initiatief van de Pauluskerk. Het Kidsfeest is gratis. De ouders mogen erbij blijven, wanneer ze dat willen. Meer informatie bij Ineke Paul, telefoon 020-6454074. Of kijk voor meer informatie op de website kidsfeest.weebly.com.


De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting en treden daarmee buiten de traditionele grenzen van onze kerk. Wanneer anderen in die ontmoetingen doorvragen over wat onze bron is, zullen wij, ieder op onze eigen manier, vertellen dat we gegrepen zijn door ‘het verhaal van God en mensen’, zoals wij dat lezen in de Bijbel en zoals dat in het bijzonder tot ons komt in het leven van Jezus. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat anderen bezighoudt, hoe zij 'zin' zoeken en vinden en wat hun ‘bron’ en ‘spiritualiteit’ is. Graag willen wij ons samen met hen inzetten voor onderlinge gemeenschap en liefde en voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping in de samenleving waar wij deel van uitmaken.

 

Met negen gemeenteleden als team probeert de Community inhoud en vorm te geven aan bovenstaande missie. In de afgelopen periode heeft dat onder meer geleid tot bijdragen aan vieringen in Westwijk, de Kerstlichtjestocht in Westwijk, het vierde (Te) Gekke Kerk festival en maandelijkse buurtmaaltijden in de Paaskerk. Ter geruststelling: dat doen we nooit met z’n allen tegelijk.

Het gaat de Community niet alleen om extern gerichte activiteiten. Het gaat ook om de groep zelf, die elke maand een bijeenkomst heeft, waarbij één van de deelnemers een inleiding verzorgt over een zelfgekozen thema. Met elkaar praten we over maatschappelijke onderwerpen en allerlei aspecten van ons geloven. Het afgelopen jaar praatten we bijvoorbeeld over ‘ontspulling’, of over ‘Gezonde Kerken’ of we zingen ons dierbaarste kerkelijke lied. Zo is in de loop der tijd een hechte groep ontstaan.

Bij de naar buiten gerichte activiteiten betrekken we nadrukkelijk anderen buiten de Community, zoals bij het (Te) Gekke Kerk festival, de maaltijden en de Kerstlichtjestocht.  

Graag willen we de Community uitbreiden met enkele nieuwe deelnemers. Je kunt je ook opgeven als meedenker en/of mede uitvoerder van naar buiten gerichte activiteiten. Neem daarvoor contact op met Esther Velten, e-mail: evelten@ziggo.nl of Janet Parlevliet, e-mail: janetparlevliet@gmail.com