Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68

       
       
     
  • Vanaf zondag 3 december tot 26 december vindt u op aftellennaarkerst.nl  voor elke dag een tekst waaruit verlangen spreekt.
    Teksten als lichtpuntjes in de donkere dagen voor Kerst. En elke zondag ...

  • Zaterdag 25 november 2017 16.00-17.00 uur
    Advent is de tijd waarin we toeleven naar de komst van Jezus. Op zaterdagmiddag 25 november 2017 maken we in de Kruiskerk samen een adventskrans voor thuis op ...

  • De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
    We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting ...

Vanaf zondag 3 december tot 26 december vindt u op aftellennaarkerst.nl  voor elke dag een tekst waaruit verlangen spreekt.
Teksten als lichtpuntjes in de donkere dagen voor Kerst. En elke zondag komt er een kaarsje bij. Totdat er vier branden en het tijd is voor het feest van het licht. De teksten zijn geschreven door predikanten, kerkelijk werkers en kerkelijk bestuurders uit Protestants Amsterdam en Amstelveen.

Zondag 3 december 2017 is de eerste zondag van de Advent. Advent is de Latijnse naam voor de vier weken voor kerst. Het betekent wachten, uitkijken naar, verlangen…

Als u zich abonneert op de adventskalender op aftellennaarkerst.nl ontvangt u elke dag een e-mail met een verwijzing naar de dagtekst. U kunt uw e-mailadres nu al opgeven.

Vanaf 3 december starten dan automatisch de e-mails.

De adventskalender is onderdeel van de campagne Kerst020.nl van de Protestantse Kerk Amsterdam, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De website Kerst020.nl is vanaf vrijdag 29 november online met een overzicht van activiteiten en kerkdiensten in de advents- en kersttijd.

Laat u inspireren en tel met ons af naar Kerst.

 

Zaterdag 25 november 2017 16.00-17.00 uur
Advent is de tijd waarin we toeleven naar de komst van Jezus. Op zaterdagmiddag 25 november 2017 maken we in de Kruiskerk samen een adventskrans voor thuis op tafel. Met vier kaarsjes, zodat in de adventstijd op iedere zondag een kaarsje kan worden aangestoken. Ook krijgen ouders een handreiking hoe ze thuis met hun kinderen de Bijbelverhalen over de geboorte van Jezus kunnen lezen. Deze activiteit is voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. Aanmelding uiterlijk donderdag 23 november bij dominee Mirjam Buitenwerf, 06-20339808, buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl


De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting en treden daarmee buiten de traditionele grenzen van onze kerk. Wanneer anderen in die ontmoetingen doorvragen over wat onze bron is, zullen wij, ieder op onze eigen manier, vertellen dat we gegrepen zijn door ‘het verhaal van God en mensen’, zoals wij dat lezen in de Bijbel en zoals dat in het bijzonder tot ons komt in het leven van Jezus. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat anderen bezighoudt, hoe zij 'zin' zoeken en vinden en wat hun ‘bron’ en ‘spiritualiteit’ is. Graag willen wij ons samen met hen inzetten voor onderlinge gemeenschap en liefde en voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping in de samenleving waar wij deel van uitmaken.

 

Met negen gemeenteleden als team probeert de Community inhoud en vorm te geven aan bovenstaande missie. In de afgelopen periode heeft dat onder meer geleid tot bijdragen aan vieringen in Westwijk, de Kerstlichtjestocht in Westwijk, het vierde (Te) Gekke Kerk festival en maandelijkse buurtmaaltijden in de Paaskerk. Ter geruststelling: dat doen we nooit met z’n allen tegelijk.

Het gaat de Community niet alleen om extern gerichte activiteiten. Het gaat ook om de groep zelf, die elke maand een bijeenkomst heeft, waarbij één van de deelnemers een inleiding verzorgt over een zelfgekozen thema. Met elkaar praten we over maatschappelijke onderwerpen en allerlei aspecten van ons geloven. Het afgelopen jaar praatten we bijvoorbeeld over ‘ontspulling’, of over ‘Gezonde Kerken’ of we zingen ons dierbaarste kerkelijke lied. Zo is in de loop der tijd een hechte groep ontstaan.

Bij de naar buiten gerichte activiteiten betrekken we nadrukkelijk anderen buiten de Community, zoals bij het (Te) Gekke Kerk festival, de maaltijden en de Kerstlichtjestocht.  

Graag willen we de Community uitbreiden met enkele nieuwe deelnemers. Je kunt je ook opgeven als meedenker en/of mede uitvoerder van naar buiten gerichte activiteiten. Neem daarvoor contact op met Esther Velten, e-mail: evelten@ziggo.nl of Janet Parlevliet, e-mail: janetparlevliet@gmail.com