Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68

       
       
     
  • Op zaterdag 23 september 2017 wordt de 43e rommelmarkt gehouden.
    Van 10 tot 16 uur bent u van harte uitgenodigd! We proberen er weer een feestelijke dag van te maken! Inleveren van goederen kan op ...

  • De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
    We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting ...

Op zaterdag 23 september 2017 wordt de 43e rommelmarkt gehouden.
Van 10 tot 16 uur bent u van harte uitgenodigd! We proberen er weer een feestelijke dag van te maken! Inleveren van goederen kan op woensdag 20 september van 11.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomst voor medewerkers staat gepland op woensdagavond 6 september om 19.30 uur in de Paaskerk. Ieder die wil meehelpen of ideeën heeft is uitgenodigd. Ook kunt u dan alvast intekenen op de kramen. Dit jaar is een deel van de opbrengst bestemd voor de Kledingbank Amstelveen. Heeft u nog DE punten, die kunnen wij goed gebruiken om aan prijzen voor het rad van avontuur en de bingo te komen. Heeft u nog ergens DE punten, dan kunt u die inleveren bij één van de kosters.
Alvast hartelijke dank, de rommelmarktcommissie.

De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.
We experimenteren hierbij met nieuwe vormen van ontmoeting en treden daarmee buiten de traditionele grenzen van onze kerk. Wanneer anderen in die ontmoetingen doorvragen over wat onze bron is, zullen wij, ieder op onze eigen manier, vertellen dat we gegrepen zijn door ‘het verhaal van God en mensen’, zoals wij dat lezen in de Bijbel en zoals dat in het bijzonder tot ons komt in het leven van Jezus. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat anderen bezighoudt, hoe zij 'zin' zoeken en vinden en wat hun ‘bron’ en ‘spiritualiteit’ is. Graag willen wij ons samen met hen inzetten voor onderlinge gemeenschap en liefde en voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping in de samenleving waar wij deel van uitmaken.

 

Met negen gemeenteleden als team probeert de Community inhoud en vorm te geven aan bovenstaande missie. In de afgelopen periode heeft dat onder meer geleid tot bijdragen aan vieringen in Westwijk, de Kerstlichtjestocht in Westwijk, het vierde (Te) Gekke Kerk festival en maandelijkse buurtmaaltijden in de Paaskerk. Ter geruststelling: dat doen we nooit met z’n allen tegelijk.

Het gaat de Community niet alleen om extern gerichte activiteiten. Het gaat ook om de groep zelf, die elke maand een bijeenkomst heeft, waarbij één van de deelnemers een inleiding verzorgt over een zelfgekozen thema. Met elkaar praten we over maatschappelijke onderwerpen en allerlei aspecten van ons geloven. Het afgelopen jaar praatten we bijvoorbeeld over ‘ontspulling’, of over ‘Gezonde Kerken’ of we zingen ons dierbaarste kerkelijke lied. Zo is in de loop der tijd een hechte groep ontstaan.

Bij de naar buiten gerichte activiteiten betrekken we nadrukkelijk anderen buiten de Community, zoals bij het (Te) Gekke Kerk festival, de maaltijden en de Kerstlichtjestocht.  

Graag willen we de Community uitbreiden met enkele nieuwe deelnemers. Je kunt je ook opgeven als meedenker en/of mede uitvoerder van naar buiten gerichte activiteiten. Neem daarvoor contact op met Esther Velten, e-mail: evelten@ziggo.nl of Janet Parlevliet, e-mail: janetparlevliet@gmail.com