Oecumenische dienst 21 januari 2018

We sluiten in de oecumenische viering op 21 januari 2018 aan bij het internationale thema van de week van gebed voor de eenheid: Recht door zee. Het thema is ontleend aan Exodus 15, de lofzang van Mirjam en Mozes na de uitredding. Florence en Martijn Keur houden hun dochtertje Sophie ten doop. Het koor St. Caecilia van de St. Urbanus verleent medewerking aan de dienst.

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68

 

De digitale adventskalender aftellennaarkerst.nl