Handreiking veertigdagentijd

Handreiking veertigdagentijd
In het kader van het veertigdagentijdproject ‘40 dagen: van donker naar licht’ is door leden van de community een boekje gemaakt met teksten, gebeden, verhalen, liederen, beelden en toelichtingen bij de zondagse lezingen. Een handreiking om deze periode voor Pasen bewust te beleven, om thuis iedere dag even naar de ‘kalender’ te grijpen, te lezen, stil te worden. We hopen dat het boekje u in uw overwegingen steunt, in de gang naar Pasen. Fijn als u een exemplaar extra meeneemt om iemand cadeau te doen.
Uiteraard waren er kosten verbonden aan het vervaardigen van het boekje, de professionele drukkerij doet het niet voor niets. Uw vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs!

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68