Geloofs- en zingevingsvragen

In een serie van 4 ontmoetingen op de vrijdagavond gaan we in gesprek over geloofs- en zingevingsvragen. Enkele leden van de Community-groep zullen dit begeleiden.
 Plaats van samenkomst: Paaskerk, benedenhuis. De avond start om 18.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

We beginnen de avond met een eenvoudige maaltijd, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd. Daarna wordt het thema ingeleid en is er ruimte voor onderling gesprek en uitwisseling.

Heb jij zin om mee te doen, dan ben je welkom op: vrijdag 13 oktober 2017, met als Thema: Waar word ik door geraakt?
Er volgen nog ontmoetingen op 27 oktober en 17 november. Graag hopen we jou te ontmoeten!

In verband met de maaltijd verzoeken we je om je van tevoren aan te melden bij Esther Velten: 020-6455406. (Indien niemand aanwezig is, graag inspreken.)
Geloofsgesprekken zijn niet altijd makkelijk, daarom willen we de groep klein houden. We houden een maximaal aantal aan van 15 personen.
Hartelijke groet, namens het team bestaande uit: Mimi Emmelot, Lineke Wichmann en Esther Velten

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68