Ook dit jaar zijn er een aantal kinderen die ‘overvliegen’ van de Kinderdienst naar de Tienerdienst.
In de Kruiskerk zijn dat Reinout en Thom en in de Paaskerk zijn dat Emma en Rafaël.
Omdat we deze kinderen nu als gemeente niet persoonlijk veel zegen en plezier kunnen toewensen in hun nieuwe groep, willen we dat graag op een andere manier doen:

Jullie kunnen als gemeenteleden jullie wens voor deze kinderen per e-mail toesturen. De leiding van de kinderkerken zorgt er dan voor dat deze wensen bij de overvliegers terecht komen!

De wensen kunnen uiterlijk woensdag 24 juni gemaild worden naar jeugdwerker Nienke: nienke@pga-b.nl.

Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God.

Js 50:10

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.