Deze maand schrijven wij voor een groep Iraanse natuurbeschermers, die eind januari 2018 zijn opgepakt. Ze worden door de Iraanse autoriteiten beschuldigd dat zij hun werk als dekmantel gebruikten om militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten. De activisten zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen en krijgen mogelijk de doodstraf.

In de te schrijven brief roepen wij de Iraanse autoriteiten op de natuurbeschermers onmiddellijk vrij te laten. De brief is na de dienst voor € 1,50 te koop.

 

 

 

 

Heer, u komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen.

Js 64:3-7

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.