Zondag 20 januari is Actie Kerkbalans gestart. Er gebeurt veel moois in de kerk. Om dat te kunnen blijven doen hebben wij uw hulp nodig. Met de Actie Kerkbalans vragen wij u om een ruimhartige financiële bijdrage. Dat helpt om samen gemeente van Christus te zijn!
Wilt u uw bijdrage verhogen? Wilt u weten wat u vorig jaar hebt toegezegd? Wilt u uw betalingswijze wijzigen? Voor alle vragen over Kerkbalans kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau op dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur – 12.30 uur, telefoon (020) 641 36 48 of kerkelijkbureau@pga-b.nl. Uw gift is altijd welkom op NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.
Geef voor je kerk! Geef aan Kerkbalans!

God heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die de vergeving van onze zonden heeft gebracht.

Kol 1:9-14

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.