Programma Vorming en Toerusting 2019-2020

Het programma Vorming en Toerusting geeft een impressie van de geplande activiteiten van de Paaskerk, Kruiskerk en Pelgrimskerk. Lees verder…

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019-2020

Geloven doe je niet in je eentje. Binnen de Paaskerk is daarom naast de zondagse viering ook ruimte om elkaar door de week te ontmoeten. U bent van harte welkom tijdens een van de bijeenkomsten. Naast elkaar ontmoeten is er ruimte voor gesprekken over verschillende levensthema’s. In “Lees verder”… vindt u het programma en data.

 

Aktie vrijheidsbrief

Deze maand schrijven wij voor professor en mensenrechtenverdediger Muhammad Ismail, die een gevangenisstraf van 7 jaar boven het hoofd hangt. Hij is kritisch op het Pakistaanse leger en op de behandeling van zijn dochter, een bekende vrouwenrechtenactivist. Muhammad kwam op 25 november op borgtocht vrij, maar de aanklachten tegen hem voor ‘haatzaaien’ en het verspreiden van ‘onjuiste informatie’ via sociale media blijven staan.

In de te schrijven brief roepen we de autoriteiten in Pakistan op de aanklachten tegen Muhammad Ismail onmiddellijk te laten vallen en hem en zijn familie met rust te laten.
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop.

Erwtensoepmiddag voor senioren op donderdag 9 januari 2020

Op donderdag 9 januari organiseert de diaconie weer de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor senioren in de Paaskerk.

Aanvang 12.00 uur. Na een toast op het nieuwe jaar kunt u genieten van een heerlijke erwten- of vegetarische soep. Na het eten kunt u deelnemen aan allerlei spelletjes. De middag duurt tot + 14.30 uur.

In verband met de catering willen we graag tijdig, d.w.z. vóór 6 januari, weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Daarom vragen we u  onderstaand strookje volledig in te vullen en in te leveren bij een van de kosters of een van de diakenen. Aanmelden kan ook telefonisch 020-4537148 of per email roeltje@fammentink.nl

Namens de Paaskerk-diaconie, Roeltje Mentink

Buurttafel Paaskerk donderdag 16 januari a.s.

Zin om met mensen uit de buurt te eten? Om aan tafel met elkaar in gesprek te gaan? Hoe gezellig kan dat zijn? Op donderdag 16 januari 2020 bent u weer van harte welkom in de Paaskerk.

En u weet: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus nodig iemand uit om mee te komen!
Aan het begin van de maaltijd vertellen mensen van Amstelveense organisaties iets over hun werk. Dit keer dhr. Koopmans, wijkagent in Keizer Karelpark. Deze zal kort het woord doen voorafgaand aan de maaltijd. In deze donkere dagen is het goed de wijkagent in ons midden te hebben. Hij zal ons wat vertellen over zijn werkzaamheden en zal ons suggesties geven over zaken waarop we moeten letten.

Themaviering dagcentrum Westwijk, 2 februari a.s.

Op de eerste zondagochtend van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) wordt er (gelijktijdig met de kerkdienst in de Paaskerk) een themaviering gehouden in Dagcentrum Westwijk aan de Augusta de Witlaan 2  te Amstelveen. De viering rond een thema vangt aan om 10.30 uur en wordt door een aantal deelnemers voorbereid.

Van harte welkom in Dagcentrum Westwijk, Augusta de Witlaan 2.

 

De engel van de Heer zei tegen de herders: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

Lc 2:1-20

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.