Programma Vorming en Toerusting 2019-2020

Het programma Vorming en Toerusting geeft een impressie van de geplande activiteiten van de Paaskerk, Kruiskerk en Pelgrimskerk. Lees verder…

Ontmoetingsbijeenkomsten 2019-2020

Geloven doe je niet in je eentje. Binnen de Paaskerk is daarom naast de zondagse viering ook ruimte om elkaar door de week te ontmoeten. U bent van harte welkom tijdens een van de bijeenkomsten. Naast elkaar ontmoeten is er ruimte voor gesprekken over verschillende levensthema’s. In “Lees verder”… vindt u het programma en data.

Themaviering dagcentrum Westwijk, 1 december a.s.

Op de eerste zondagochtend van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) wordt er (gelijktijdig met de kerkdienst in de Paaskerk) een themaviering gehouden in Dagcentrum Westwijk aan de Augusta de Witlaan 2  te Amstelveen. De viering rond een thema vangt aan om 10.30 uur en wordt door een aantal deelnemers voorbereid.

In de viering in dagcentrum Westwijk, op zondag 1 december 2019, is het thema: In die dagen.
We zingen adventsliederen van Huub Oosterhuis en luisteren naar de Kerstcantate ‘In die dagen’, eveneens van Huub Oosterhuis. Er is medewerking van een zanggroep.

Van harte welkom in Dagcentrum Westwijk, Augusta de Witlaan 2.

Orgelconcert in de Paaskerk

Op zondag 27 oktober 2019 om 12.00 uur geeft Dirk Out een koffieconcert op het fraaie orgel van de Paaskerk. Hij speelt de bekende Toccata en Fuga in d, BWV 565 van Bach en enkele koraalvoorspelen, w.o. Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 731. Lees verder…

Afscheid ds. Gert Jan de Bruin

Na elf jaar verbonden te zijn geweest aan de Protestantse gemeente Amstelveen Buitenveldert, waarvan vijf jaar als predikant van de Handwegkerk en zes jaar van de Paaskerkgemeente gaat ds. Gert Jan de Bruin met emeritaat. Ter gelegenheid hiervan willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst met Kees van der Zwaard op woensdagavond 13 november. Lees verder…

Buurttafel 12 december 2019

Zin om met mensen uit de buurt te eten? Om aan tafel met elkaar in gesprek te gaan? Hoe gezellig kan dat zijn? Op donderdag 12 december 2019 bent u weer van harte welkom in de Paaskerk. En u weet: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus nodig iemand uit om mee te komen!
Aan het begin van de maaltijd vertellen mensen van Amstelveense organisaties iets over hun werk. Lees verder…

Aktie vrijheidsbrief

Deze maand schrijven wij voor de mensenrechtenverdediger Joaquín Elo Ayeto uit Equatoriaal-Guinea die dringend medische hulp nodig heeft in de gevangenis. Op 25 februari 2019 werd hij voor de derde keer gearresteerd. Omdat de aanklachten te­gen hem telkens veranderen lijkt het erop dat hij wordt gestraft omdat hij lid is van de oppositiepartij CPDS en werkt voor een mensenrechtenorganisatie. Lees verder…

Paulus schreef: Wij spreken alleen omdat God ons het evangelie heeft toevertrouwd ? niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt.

1 Tes 2:1-12

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.