De afscheidsdienst vindt plaats op 24 maart 2019 om 14:30 uur in de Paaskerk. Er is dan geen ochtenddienst. Met medewerking van de cantorij, koor Anthem en Peter van Dongen o.l.v. Leo Kramer.

Ter gelegenheid van het vertrek van ds. Marianne Bogaard, organiseren wij een gezellige afscheidsavond voor gemeenteleden van de Paaskerk op vrijdag avond 22 maart. De inloop begint om 19.30 uur.

Voor groepen/personen wordt er gelegenheid geboden om iets te doen in de vorm van bijvoorbeeld een sketch, lied of toespraak. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Dorien Keus vóór 1 maart 2019, email: Dorienkeus@gmail.com of telefoon, 06-28963318
Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau, als u hier aan wilt bijdragen dan kunt u overmaken op NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van “afscheidscadeau Marianne Bogaard”. De afscheidsdienst zal zijn op zondag 24 maart om 14.30 uur, de ochtenddienst zal komen te vervallen.
Namens de Kerkenraad Paaskerkgemeente, Elly Merckel-Timmer, voorzitter

In de woestijn ging de Heer voor zijn volk uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ?s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken.

Ex 13:17-22

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.