Belangrijk! Maatregelen i.v.m. Corona virus

 

PKN berichtgeving donderdag 12 maart 15.15 uur

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Allereerst raden wij u aan om de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen en op basis daarvan uw eigen afwegingen te maken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

 

Handen schudden, vredeswens etc.

Het RIVM adviseert geen handen te schudden. De gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst kan vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart.

 

Collecte

Het is verstandig om ook het doorgeven van collectezakken te vermijden. U kunt bijvoorbeeld met de collectezakken bij de deur gaan staan.

 

Het Avondmaal

Met betrekking tot het Avondmaal is het aan te raden om niet te drinken uit één gezamenlijke beker, maar een andere vorm te kiezen.

Let wel: het is een vrijblijvend advies, er wordt niet getreden in de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Binnen de kaders van de kerkorde bepaalt de kerkenraad of en op welke wijze de Maaltijd van de Heer ter plaatse wordt gevierd. In onze kerken zijn er verschillen in de wijze van viering die allen theologisch gelegitimeerd en en liturgisch verantwoord zijn. Het is aan de kerkenraad de afweging te maken in hoeverre men het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingsgevaar wil laten prevaleren boven bijvoorbeeld de wijze waarop men gewend is het Avondmaal te vieren.

Het spreekt vanzelf dat de mensen die brood en wijn uitdelen hun handen van te voren goed wassen. U kunt ook denken aan het gebruik van desinfecterende gel. In de tweede plaats zal duidelijk zijn dat het besmettingsgevaar het kleinst is als er niet door ieder gedronken wordt uit dezelfde beker en dat het brood door zo weinig mogelijk mensen aangeraakt (gebroken) wordt.

U zou gebruik kunnen maken van meerdere kleine bekertjes, al dan niet samen met stukjes brood of matze. Het met een doek schoonvegen van de beker nadat iemand eruit gedronken heeft, biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen.

 

Bezoekwerk 

Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezochte niet lijdt aan het coronavirus. Mocht dat wel het geval zijn dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg.

De inhoud in dit bericht over besmettingsgevaar is gecheckt bij de RIVM. Als de situatie daartoe aanleiding geeft zal deze informatie aangepast worden.

(Bericht is voor het eerst gepubliceerd op vrijdag 28 februari 2020. Donderdag 12 maart 2020 15.50 uur is het voor het laatst aangepast).

 

 

De engel van de Heer zei tegen de herders: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

Lc 2:1-20

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.