Het is dit jaar al weer 5 jaar geleden dat we in de Paaskerk een muziekavond hielden, waarop we voor elkaar musiceerden. Met veel genoegen denken we hieraan terug en we kunnen u en jullie meedelen, dat op vrijdag 17 mei 2019 weer zo’n avond georganiseerd wordt. Er is veel talent onder de Paaskerkers!

Iedereen die een instrument kan bespelen of zingt, van beginneling tot professional is zeer welkom. Speel je net gitaar of wil je wel eens solo zingen, of een keer op het orgel….

Eigen begeleiding meenemen is prima, maar er kan ook voor begeleiding gezorgd worden. De vorige avonden waren een succes omdat ieder plezier had om voor elkaar te spelen. Laat eens horen of u/jullie dat weer willen beleven.

Graag reacties.

Peter van Dongen,   p.v.dongen@online.nl

Leo Kramer,   lfkramer@ziggo.nl

 

Toen de magi?rs de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.

Mt 2:1-12

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.