De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeente avond op 6 mei 2019 van 14.30-17 uur of 8 mei van 20–22 uur in het benedenhuis van de Paaskerk.

We willen op de gemeente middag / avond graag drie onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente bespreken. Ziekenzalving, herinrichting Paaskerk en uitvaarten door gemeenteleden. Voor de pauze is er van elk onderwerp een korte inleiding. Na de pauze gaan we hierover met elkaar in gesprek. We stellen ons voor dat de aanwezige gemeenteleden zelf een onderwerp kiezen waarover ze in gesprek willen gaan.

Heer, u komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen.

Js 64:3-7

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.