Dit jaar zal voor de vijfde keer het kerstdiner georganiseerd worden in het benedenhuis van de Paaskerk en wel op tweede kerstdag (dinsdag 26 december 2018). Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom voor een hapje, een drankje en een spelletje. Het kerstdiner daarop volgend zal omstreeks 18.00 uur beginnen en is om 20.30 uur afgelopen. Voor deelname aan het kerstdiner wordt een eigen bijdrage van € 20,00 gevraagd (een hogere bijdrage of eventueel een lagere bijdrage is geen probleem). Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 19 december a.s. Iedereen is van harte welkom. Er is een maximum van 50 personen voor het diner. Ongeacht het aantal deelnemers gaat het kerstdiner door. Voor een ieder die niet in de gelegenheid is om met eigen vervoer te komen, bestaat er de mogelijkheid om gehaald en thuis gebracht te worden.

U kunt ons ook een briefje of e-mail sturen waarin u de volgende gegevens vermeld: aantal personen, na(a)m(en), adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, speciale (dieet) wensen. Geef hierbij ook aan of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om opgehaald te worden en of u gebruik maakt van een rollator. U kunt uw brief of mail versturen naar:

Yvonne Licht                                        OF naar                  Els van der Wal

Saturnus 23                                                                         Grote Beer 36

1188 EA Amstelveen                                                         1188 BB Amstelveen

tel: 020 – 4417297 / 06 – 2298 9614                           tel: 06 – 2751 2023

yvonnevanhalem54@hotmail.com els16vanderwal@hotmail.com

U kunt zich opgeven door het invullen van een strookje op een formulier. Dat formulier is te vinden bij beide uitgangen van de kerkzaal.

Jezus zegt: Wees waakzaam en bid onophoudelijk.

Lc 21:25-36

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.