De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen bestaat uit ouderlingen, diakenen, predikanten, en kerkrentmeesters.

Meer weten over de kerkenraad van de Paaskerk?
Stuur dan een e-mail naar scriba@paaskerk-amstelveen.nl

Voorgangers
ds. Gert Jan de Bruindsdebruin@paakerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pietersedspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
Voorzitter
Elly Merckelvoorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
Scriba
Brigitte van Stal-Nourisscriba@paaskerk-amstelveen.nl

Jezus zei: De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.

Joh 6:51-58

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.