Actie vrijheidsbrief
In samenwerking met Amnesty International willen wij aandacht geven aan mensen die onze steun nodig hebben. Op de 3e zondag van elke maand (behalve in juli en augustus) verkopen wij na afloop van de kerkdienst brieven met enveloppen en postzegels. Het gaat in deze brieven om mensen die geweldloos uitkomen voor hun overtuiging en/of hun protest tegen onrecht en geweld. Zij zijn vaak zonder aanklacht of proces gevangen gezet.  Bij deze brieven wordt informatie gegeven over de persoon of groep waar het die maand om gaat. In deze brieven vragen wij om vrijlating of eerlijke procesgang aan personen/overheden die daarvoor hun macht/invloed kunnen uitoefenen.
Inlichtingen bij: Ineke van Gelderen: gelderenroos@hotmail.com en Attie Bakker: attie.bakker@planet.nl

Autodienst
Voor leden van de Paaskerkgemeente die graag naar de kerk willen maar niet zo goed ter been zijn, is er de autodienst. De coördinatie van de vrijwilligers is in handen van Lucy van Leeuwen: lucyvanleeuwen@casema.nl.

Bloemen uit de kerkdienst
De bloemen uit de dienst gaan na afloop met een groet van de gemeente naar een gemeentelid.
Wilt u een naam doorgeven meldt u dat dan bij Jan Willem Meij: jw.meij@live.nl of Jany Steur: jany_steur@hotmail.com

Collectantengroep
De diakenen verzorgen tijdens elke dienst of viering de eerste collecte bestemd voor de Diaconie. Een groep vrijwilligers verzorgt de tweede collecte bestemd voor de “Kerk”. Na de dienst helpen zij ook met het tellen van het geld en de collectebonnen. De bestemmingen van de collectes staan al ruim van tevoren vast. In de liturgie staat vermeld voor welk doel de collectes zijn bestemd. Tijdens de collecte houden de collectanten enige ruimte tussen de twee collectes om zo het verschil tussen de eerste en tweede collecte aan te geven.
In de Paaskerk is het onderscheid tussen de collectezakken gemaakt door een op de zakken gestikte letter D (Diaconie). In het Dagcentrum Westwijk worden de collectezakken uit de voorheen in gebruik zijnde Handwegkerk gehanteerd. Op die collectezakken voor de tweede collecte (voor de “Kerk”) zitten op het handvat koperen knopjes. Handig ezelsbruggetje: Koperen Knopje = Kerk.
Contactpersoon Willem Stronkhorst: stronkh@kabelfoon.nl

Collectebonnen
U kunt uw collectegift geven in de vorm van collectebonnen. Het voordeel is dat het totaalbedrag dat u per jaar aan collectebonnen betaalt, in aanmerking kan komen voor aftrek bij aangifte van uw inkomstenbelasting. Via de kosters of via het kerkelijk bureau (020-6413648) kunt u een bestelformulier met een eenmalige machtiging krijgen. U vult het formulier in en verstuurt dit in de antwoordenvelop.
Binnen enkele dagen ontvangt u de bonnen en vindt de incasso 1 x per maand plaats. Dan wordt het totaalbedrag van uw bestelling geïncasseerd.

Commissie van ontvangst
Binnen de Paaskerkgemeente zijn gastvrouwen en gastheren actief. Zij heten iedereen welkom op zondagochtend, zorgen voor liedboeken, bijbels en uitreiking van de liturgie. Ook helpen en begeleiden zij de mensen die voor het eerst een dienst bijwonen; zij nodigen hen uiteraard ook uit voor een kopje koffie of thee na de dienst.
Contactpersoon: Mimi Emmelot: mimi.emmelot@hotmail.com.

Kaarten schrijven
Het is een goede gewoonte om op de laatste zondag van de maand, na de kerkdienst, kaarten te schrijven als groet of blijk van belangstelling aan gemeenteleden die ziek zijn of om een andere reden. Wilt u meedoen en uw naam ook op de kaart zetten? U vindt ons na de dienst ergens beneden. Als u iemand kent die volgens u zo’n kaartje wel kan gebruiken, geeft u dat dan op aan Bep Timmerman: beptimmerman@ziggo.nl

Koffiedienst
Na de kerkdienst is er in het benedenhuis van de Paaskerk voor alle belangstellenden koffie, thee en limonade. Daar kunnen de contacten worden aangehaald en verstevigd. Dit napraten over van-alles-en-nog-wat is altijd heel gezellig. De koffiegroep bestaat uit koppels die periodiek een koffiebeurt hebben. Voor de kerktijd wordt alles klaargemaakt en na het koffiedrinken worden de tafels weer afgeruimd en doet de afwasmachine de rest. Wie belangstelling heeft om mee te doen, is van harte welkom!  Contactpersoon: Lucy van Leeuwen: lucyvanleeuwen@casema.nl

Liturgie
Carla Verwoerd en Hans Wesdorp verzorgen de opmaak van de liturgie. Mededelingen om op te nemen in de liturgie kunnen worden gemaild naar: liturgie@paaskerk-amstelveen.nl
Via de website www.paaskerk-amstelveen.nl kunt u zich aanmelden voor wekelijkse ontvangst per email van de liturgie.

Stencilwerk
Coördinator stencilwerk voor o.a. de liturgie is Leen Valkier: leensietske@kpnmail.nl

Vrijwilligersdienst vrijdagochtend
Nagenoeg elke vrijdagochtend komt een aantal vrijwilligers bijeen om allerlei onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Afhankelijk van de geplande activiteiten voor dat weekend verplaatsen we ook de kerkstoelen. Als u meer wilt weten over onze enthousiaste groep en/of ook een bijdrage wilt leveren aan onze activiteiten, neem dan eens contact op met ons.
Wanneer               :  elke vrijdagochtend vanaf 09.00 uur
Locatie                  :  Benedenhuis
Meer info bij        :  Jacqueline Meij (tel. 6479961)
Sjef Steur (tel. 6436848)
Leen Valkier (tel. 6410670)

Wereldwinkel
Om de 6 weken – behalve in de zomermaanden –- staat er in het benedenhuis van de Paaskerk een tafel gereed met producten uit derde wereld landen, die u kunt kopen. De exacte data staan vermeld in de liturgie. Inlichtingen: Siska Stronkhorst – Plantinga: stronkh@kabelfoon.nl

Toen de magi?rs de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.

Mt 2:1-12

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.