Wie zijn wij

De Paaskerkgemeente is een gemeente die kleurt van jong naar oud, van traditioneel naar vernieuwend. Een gemeente in wording, met verschillende momenten en vormen van vieren. Met bijbelstudiegroepen en gespreksgroepen.

Predikanten

Onze voorganger ds. Werner Pieterse stelt zich graag aan u voor. meer…

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. meer…

Pastoraat

Wij vertalen pastoraat naar omzien naar elkaar, geestelijk en vooral ondersteunend. meer…

Diaconie

Diakenen helpen waar geen helper is. Ze delen met mensen die financiële zorgen hebben of ze doen als praktische hulp nodig is. meer…

Community

De Community creëert gelegenheden voor ontmoeting en dialoog met elkaar en met anderen over vragen rond zingeving, geloof en spiritualiteit.

Koren

U bent van harte welkom bij verschillende koren in onze gemeente. Zo is er de cantorij, het koor Anthem en het Christelijk koor Alegria.

Paulus schreef: Wij spreken alleen omdat God ons het evangelie heeft toevertrouwd ? niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt.

1 Tes 2:1-12

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.