Wij vertalen pastoraat naar omzien naar elkaar, geestelijk en vooral ondersteunend. De aandacht voor de ander wordt gegeven door de dominee, ouderling of pastoraal medewerkers en kerkleden die deze speciale taak op zich nemen.

In de Paaskerk zijn per wijk speciale ‘pastoraal teams’ actief .

Daarnaast zijn er gespreksgroepen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo is er jaarlijks een rouwgroep en gaan dertigers, veertigers en vijftigers regelmatig met elkaar in gesprek. Kijk onder activiteiten naar het volledige jaarprogramma.

Wijkpastoraat en ontmoetingspastoraat vormen de basis van georganiseerd omzien naar elkaar. Maar ook los daarvan proberen wij aandacht te hebben voor de ander.

Heb je een vraag of weet je iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? E-mail dan naar dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl.

Heer, u komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen.

Js 64:3-7

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.