Bijbelkringen, gespreksgroepen en activiteiten

Naast het gezamenlijke programma ‘Leren en bezinnen’ van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert zijn er ook een aantal Bijbelkringen, gespreksgroepen en activiteiten die in de Paaskerk plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij één van onderstaande kringen of activiteiten!

Met het oog op zondag

Met elkaar lezen we een tekst uit de Bijbel en praten daarover door. Over deze tekst wordt de eerstvolgende zondag in de Paaskerk gepreekt. We concentreren ons op de oorspronkelijke tekst.
Data en tijd 17 oktober en 14 november, 15.00-16.30 uur voor de middagdiensten van 21 oktober
en 18 november. 31 oktober en 28 november, 20.00-21.30 uur voor de ochtenddiensten van 4 november en 2 december.
De data voor 2019 worden nog bekend gemaakt.
Leiding ds. Marianne Bogaard en ds. Werner Pieterse

Geloven op goede gronden.
Bidden tussen verwachting, hoop en verlegenheid

Boeiend is het om met elkaar van gedachten te wisselen over het gebed. We doen dit aan de hand van de volgende onderwerpen: De kerk als “huis van gebed”. Blijdschap en lofprijzing. Verdriet en klacht. Bidden met de psalmen. Kunnen we door gebed genezen worden? Wat is ziekenzalving? Over het Bijbelse mensbeeld. Bidden met anders gelovigen.
Data en tijd 18 oktober, 15 november en 13 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart,
4 april en 2 mei. 10.00-12.00 uur
Begeleiding Miep Habing, tel. 020 – 647 35 74, m.habing@planet.nl

Gebedsgroep

‘Rondom het Woord’ zijn bijeenkomsten met zang, Bijbellezing en gebed. Wij bidden samen voor persoonlijke situaties, de kerkelijke gemeente en wat ons verder bezig houdt. Als dit u aanspreekt, u bent van harte welkom!
Data en tijd 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 19 december 2018 (bij één van de deelnemers thuis), 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei. 19.00-20.30 uur
Contactadres Freja Slot-Koelbloed, tel. 020 – 645 59 48, freja.koelbloed@gmail.com

Gespreksgroep bij de familie van Damme

Te bespreken onderwerpen worden bepaald in overleg met de groep of via inbreng van predikant of spreker.
Data en tijd Eén keer per maand op de donderdag, 20.00-22.00 uur
Locatie Oosteinderweg 583, 1432 BM Aalsmeer
Contactadres Ina Beers, Praam 265, tel. 020 – 645 02 77

Twee gemeente avonden georganiseerd door taakgroep pastoraat
De eerste avond gaat over ziekenzalving, een gebruik dat we vooral kennen uit de Katholieke kerk, als één van de zeven sacramenten. In de Protestantse Kerk is het geen sacrament, maar het behoort wel tot het instrument van de predikant. Hoe is hier in het verleden in onze kerk mee omgegaan? Hoe staat de kerk er nu in, wat houdt ziekenzalving in en wat niet?
De tweede avond gaat over depressies. Een GGZ -medewerker vertelt hoe een depressie te herkennen is en hoe hier mee om te gaan. De avond is in eerste instantie bedoeld voor mensen die in het pastoraat werkzaam zijn, maar belangstellenden zijn ook zeker welkom!
Datum en tijd 9 oktober (ziekenzalving), 27 november (depressies), 20.00-22.00 uur
Begeleiding ds. Marianne Bogaard

Twintigers Amstelveen en Ziel & Zaligheid
Twintigers Amstelveen is er voor jongvolwassenen die studeren en/of werken in en rond Amstelveen (18-29 jaar). Ziel & Zaligheid is een zingevingsbroedplaats voor en door studenten op Uilenstede. Naast diverse activiteiten, sprekers en gezelligheid, staan de bijeenkomsten vooral ook in het teken van ontmoeting en (geloofs)gesprekken. Kijk op www.pjramstelveen.nl en Ziel&Zaligheid Amstelveen (Facebook) voor meer informatie.
Contact adres Nienke van der Heiden, tel. 06 – 37 22 76 76, nienke@pga-b.nl

Doelgroepen ontmoetingsbijeenkomsten
Onderstaande ontmoetingsbijeenkomsten voor bepaalde leeftijden bestaan al vele jaren. Elke groep heeft een eigen karakter. Dit jaar worden de deelnemers van alle groepen uitgenodigd om met elkaar het seizoen te starten en wel op:
Datum en tijd 25 september, 20.00-22.00 uur
Leiding ds. Marianne Bogaard en ds. Werner Pieterse

Dertigers ++ in gesprek
Maandelijks komen dertigplussers bij elkaar om in gesprek te gaan over wat geloven voor ieder persoonlijk betekent. We lezen Bijbelverhalen, bespreken maatschappelijk thema’s en delen onze eigen verhalen. Er zijn twee groepen (west en oost, zie hieronder) van rond de tien personen in de leeftijd van 35-45 jaar. De ene maand komt elke groep apart bij elkaar, de andere maand is er een gezamenlijke bijeenkomst.
Gezamenlijk 25 september (samen met de andere groepen), 8 november, 11 januari
(nieuwjaarsborrel met inhoud), 12 maart, 9 mei, 2 juli (afsluiting met gezamenlijk eten)
Data West 9 oktober, 11 december, 5 februari, 2 april, 4 juni, 20.00-22.00 uur
Locatie Bij één van de deelnemers thuis
Contactadres Arjan Steur, tel. 020 – 441 17 59, arjan.steur@hotmail.com
Data Oost 11 oktober, 13 december, 7 februari, 11 april, 6 juni, 20.00-22.00 uur
Locatie Paaskerk
Contactadres Dorien Keus, tel. 06 – 28 96 33 18, dorienkeus@gmail.com
Begeleiding Ds Marianne Bogaard

Veertig plussers in gesprek
Eens in de zes weken komt onze groep bij elkaar. We zijn een groep vol ideeën, variatie en vragen rondom de bijbel, geloof en leven. Dit delen wij met elkaar door in gesprek te gaan tijdens een wandeling, eten, film kijken of rondom de tafel met de Bijbel erbij. Ds. Werner Pieterse begeleidt deze groep.
Datum en tijd 12 september wandeling, 19.30 uur verzamelen bij Silversant, 25 september (samen met andere groepen), 17 oktober en 11 december, 20.00-22.00 uur
Contactadres Mirjam van der Ham, vanderhammirjam@gmail.com

Middelbaar plus
Ben je vijftiger of wat ouder en draag je aardig wat bagage met je mee? In onze ontmoetingen luisteren we naar elkaars verhalen en delen ervaringen. Ook ons geloof komt daarbij ter sprake. De groep komt iedere tweede woensdag van de maand bij elkaar.
Data en tijd 12 september, 25 september (samen met andere groepen), 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni. 19.30-21.30 uur
Begeleiding ds Marianne Bogaard

Zestig plus groep
De overgang van werk naar pensioen heeft impact op je leven en je geloof. Daarover praten we met
elkaar, zoeken naar zingeving, ook buiten de kerk. Ds. Gert Jan de Bruin begeleidt de gesprekken en
deelnemers maken vaak zelf een inleiding op het onderwerp.
Datum en tijd 25 september (samen met andere groepen), hierna wordt het per keer afgesproken. 20.00-22.00 uur
Contactadres Rina Ran, rinaran@ziggo.nl of Map Meeuwis, meeuwis@hetnet.nl

Buurttafel Paaskerk
Voor het vierde seizoen wordt er acht keer een buurttafel georganiseerd, voor iedereen die anderen wil ontmoeten. Geef u op met buren of vrienden. De wijkgemeente wil zich inzetten voor een gastvrij huis.
Data en tijd 18 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 11 april en 16 mei. Inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint om 18.00 uur
Kosten 7 euro voor een maaltijd (ook vegetarisch) met een toetje, iets te drinken en na afloop een kopje koffie/thee
Opgeven Jacqueline Meij, uiterlijk maandag 19.00 uur, voor de maaltijd op donderdag, tel. 06 – 48 75 00 78, buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl

Ontmoetingsbijeenkomsten van de diaconie
Data en tijd 25 oktober filmmiddag, aanvang 14.00 uur, 10 januari nieuwjaarsbijeenkomst met erwtensoep, aanvang 12.00 uur, 2 april middag in het teken van de 40-dagen tijd, aanvang 14.00 uur, 13 augustus, aanvang nog onbekend.
Contactadres Nelleke de Bres-van Houdt, tel. 020 – 641 26 54, ndebres@ziggo.nl

Koffieconcerten
Onze cantor-organist organiseert vier koffieconcerten op zondagmorgen na de dienst. Er worden verschillende musici geprogrammeerd met veelkleurige en gevarieerde muziek. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Data 21 oktober, 11 november, 3 maart en 28 april, 12.00-13.00 uur
Contactadres Leo Kramer, lfkramer@ziggo.nl

Locatie
Alle activiteiten vinden plaats in de Paaskerk, tenzij anders vermeld.
Alleen voor de activiteiten waar het expliciet bijstaat, is opgeven noodzakelijk.

Paaskerk
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen, 020 – 641 51 68, www.paaskerk-amstelveen.nl

Predikanten
Ds. Marianne Bogaard, tel. 020 – 441 60 36, dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
Ds. Gert Jan de Bruin, tel. 020 – 645 06 16, dsdebruin@paaskerk-amstelveen.nl
Ds. Werner Pieterse, tel. 020 – 822 14 44, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Jeugdwerker
Nienke van der Heiden, 06 – 37 22 76 76, nienke@pga-b.nl

De uitgebreide folder “Leren en Bezinnen” vindt u hier: Vorming en Toerusting 2018-2019
De folder “Bijbelkringen, gespreksgroepen Paaskerk vindt u hier: Programma Paaskerk 2018-2019

Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij ? zegt de Heer ?, ik zal genezing brengen.

Js 57:14-19

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.