Vorig jaar zijn we gestart met een project in de 40dagentijd onder de titel: “40 dagen, van donker naar licht”. Veel mensen hebben daaraan een bijdrage geleverd in inhoudelijke, muzikale of praktische zin.
Ook in 2019 willen we de 40 dagen voor Pasen verdiepen met een project dat uitnodigt tot bezinning. Als voorlopig thema hebben we gekozen voor “Koning & Kruis”.
We zouden het mooi vinden als meer mensen betrokken zijn bij de voorbereiding van het project. Op 22 januari willen we iedereen met goede ideeën uitnodigen om mee te denken. Samen hopen we dan een veelzijdig programma op te stellen.

Dinsdag 22 januari 2019 om 20.00 uur in de Paaskerk –

Gert Jan de Bruin, Werner Pieterse en Marianne Bogaard

Johannes de Doper zei: Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Joh 3:22-30

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.