In vier avonden verdiepen we ons in de apostel Paulus, zijn leven en zijn opvattingen. Hij is een kernfiguur in het Nieuwe Testament, schrijver van verschillende (moeilijke) brieven. De laatste jaren is een nieuwe kijk op Paulus ontstaan, die de nadruk legt op zijn Jood-zijn. Deze avonden zijn onderdeel van het programma ‘Leren en bezinnen’ van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en staan open voor alle belangstellenden.
Locatie: Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560, Amsterdam
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Datum: donderdag 21 februari, 14 maart, 4 april en 25 april 2019. Omdat ds. Marianne Bogaard de laatste 2 avonden niet meer beschikbaar is wordt met de groep besproken hoe het vervolg vorm krijgt. Informatie en opgave:

  1. Sieb Lanser, 020 – 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl of
  2. Marianne Bogaard, 020 – 4416036, dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl

 

Heer, u komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen.

Js 64:3-7

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.