Reguliere kerkdiensten (Paaskerk)

Elke zondagochtend komt de Paaskerkgemeente samen in de Paaskerk aan het Augustinuspark 1 te Amstelveen om God te danken en samen gesterkt te worden in het geloof door zang, gebed, muziek en verkondiging van het Woord. De kerkdiensten vangen aan om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur is er al koffie en thee in het benedenhuis van de Paaskerk. Periodiek wordt naast de verkondiging van het Woord het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht tijdens het Avondmaal door het eten van brood en het drinken van wijn.

Meditatieve viering Taizé (Paaskerk)

Iedere tweede zondag van de maand is er om 19.30 uur in de Paaskerk in het Benedenhuis een oecumenische, meditatieve viering. Met liederen van de kloostergemeenschap van Taizé.

Vanaf 19.00 bent u al welkom, want we beginnen met koffie of thee.

Rond 19.30 uur gaan we naar de ‘kerkzaal’. Een vleugel, hobo, klarinet, viool en fluit begeleiden de liederen. De muzikale leiding is in handen van Vincent Dorenbos.

Omdat het momenteel volgens de Corona-richtlijnen niet mogelijk is om met meer dan 10 mensen te zingen, worden de vieringen voorlopig via kerkdienstgemist.nl live uitgezonden. De uitzending begint om 19.45u.

De eerstvolgende viering zal worden gehouden op zondag 13 september 2020.

Wat betekent Taizé?

 

Themadiensten (Paaskerk) (afgelast i.v.m. het Coronavirus)

Een keer per maand is er op de zondagochtend een dienst voor een bepaalde leeftijdsgroep, zoals jongeren van de kinderkerk, tieners, twintigers en dertigers. Zij bereiden deze diensten ook voor.


Themaviering dagcentrum Westwijk (afgelast i.v.m. het Coronavirus)

Op de eerste zondagochtend van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) wordt er (gelijktijdig met de kerkdienst in de Paaskerk) een themaviering gehouden in Dagcentrum Westwijk aan de Augusta de Witlaan 2  te Amstelveen. De viering rond een thema vangt aan om 10.30 uur en wordt door een aantal deelnemers voorbereid.
De eerstvolgende viering zal worden gehouden op (nader te bepalen)

Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij ? zegt de Heer ?, ik zal genezing brengen.

Js 57:14-19

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.