Reguliere kerkdiensten (Paaskerk)

Elke zondagochtend komt de Paaskerkgemeente samen in de Paaskerk aan het Augustinuspark 1 te Amstelveen om God te danken en samen gesterkt te worden in het geloof door zang, gebed, muziek en verkondiging van het Woord. De kerkdiensten vangen aan om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur is er al koffie en thee in het benedenhuis van de Paaskerk. Periodiek wordt naast de verkondiging van het Woord het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht tijdens het Avondmaal door het eten van brood en het drinken van wijn.

Meditatieve viering Taizé (Paaskerk)

Iedere tweede zondag van de maand is er om 19.30 uur in de Paaskerk in het Benedenhuis een oecumenische, meditatieve viering. Met liederen van de kloostergemeenschap van Taizé.

Vanaf 19.00 bent u al welkom, want we beginnen met koffie of thee. Om 19.30 uur studeren we twee of drie liederen in.

Rond 19.45 uur gaan we naar de ‘kerkzaal’. Een vleugel, hobo, klarinet, viool en fluit begeleiden de liederen. De muzikale leiding is in handen van Vincent Dorenbos.

De eerstvolgende viering zal worden gehouden op zondag 16 juni 2019.

Wat betekent Taizé?

 

 

Themadiensten (Paaskerk)

Een keer per maand is er op de zondagochtend een dienst voor een bepaalde leeftijdsgroep, zoals jongeren van de kinderkerk, tieners, twintigers en dertigers. Zij bereiden deze diensten ook voor.


Themaviering dagcentrum Westwijk

Op de eerste zondagochtend van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) wordt er (gelijktijdig met de kerkdienst in de Paaskerk) een themaviering gehouden in Dagcentrum Westwijk aan de Augusta de Witlaan 2  te Amstelveen. De viering rond een thema vangt aan om 10.30 uur en wordt door een aantal deelnemers voorbereid.

Op zondag 2 juni wordt een viering gehouden rond de liedteksten van Huub Oosterhuis. Het thema is “EEN HUIS WAAR ALLES WOONT”.

Om en nabij 700 teksten van hem zijn op muziek gezet. Enkele gemeenteleden vertellen iets over hun favoriete lied van Oosterhuis en de liturgie wordt zo veel mogelijk opgebouwd uit liederen en teksten van hem. Renger Prent zal enige achtergrond informatie geven. Marcel den Dulk speelt piano. Dagcentrum Westwijk, Augusta de Witlaan 2, zondag 2 juni, 10.30 uur.

Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij ? zegt de Heer ?, ik zal genezing brengen.

Js 57:14-19

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.