De Paaskerkgemeente is een gemeente die kleurt van jong naar oud, van traditioneel naar vernieuwend. Een gemeente in wording, met verschillende momenten en vormen van vieren. Met bijbelstudiegroepen en gespreksgroepen.

Een gemeente die het inspirerende verhaal van God en mensen in het dagelijkse leven wil vorm geven.

De verschillende zondagsvieringen zijn er om ons daarbij te helpen.

Daarnaast zijn er bijzondere, persoonlijke vieringen rondom doop, trouw en rouw.

De Paaskerkgemeente kent twee locaties in Amstelveen: De Paaskerk aan het Augustinuspark (met wekelijks een zondagsviering). Op de eerste zondag van de maand (behalve in juli/augustus) wordt ook een viering met een bijzonder thema gehouden in het dagcentrum Westwijk aan de Augusta de Witlaan te Amstelveen..

Samen met de Kruiskerkgemeente in Amstelveen en de Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam-Buitenveldert maakt de Paaskerkgemeente deel uit van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

De Paaskerkgemeente werkt ook nauw samen met de geloofsgemeenschap “de Heilige Geest / St. Urbanus” die samenkomt in de St. Urbanuskerk aan de Noordammerlaan in Bovenkerk (Amstelveen).

Paulus schreef: Wees eensgezind en ??n in liefde. Handel niet uit geldingsdrang. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Fil 2:1-11

Wilt u met ons kennismaken? U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente

Of maak een afspraak.